USD | RUB | CNY | EUR

Серіктестіктің Жарғысы

Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

Дивидендтік саясат

Корпоративтік басқару:

Корпоративтік басқару кодексі

Корпоративтік этика кодексі

Байқау кеңесі туралы ереже

Атқарушы орган туралы ереже

Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу саясаты

Тәуекелдерді басқару:

Тәуекелдерді басқару саясаты

Қауіпсіздік саласындағы құжаттар:

Қызметтік және коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық

Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясаты

Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ереже

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясат

Ақпараттық саясат туралы ереже

Ақпараттық қауіпсіздік саясаты

Өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулық

Адам ресурстарын басқару:

Кадрлық саясат 2018-2028

Кадр резервін қалыптастыру және онымен жұмысты ұйымдастыру ережесі

Кәсіптік оқыту ережесі

Бос лауазымдарға конкурстық іріктеу ережесі

Правила организации и прохождения практики и стажировок

Тәжірибе және тағылымдама ережелері

Close Menu