“Біріккен химиялық компания” ЖШС-өз қызметінде үздік бизнес-тәжірибелерді және іскерлік әдепке жоғары талаптарды ұстанатын химиялық компания.

Бизнесті адал және Әдепті жүргізуге жәрдемдесу, компанияның оң іскерлік беделін қолдау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтау, сондай-ақ мүдделер қақтығысын тиімді басқару мақсатында БХК-да бірқатар негіз қалаушы құжаттар қабылданды, оны атқаратын лауазымы мен жағдайына қарамастан компанияның әрбір қызметкері басшылыққа алады.

Компания басшыларының міндеті, қызметкерлерге жеке үлгі беру және өз іс-әрекеттерімен корпоративтік құжаттарда қойылған қағидаттар мен құндылықтарға адалдықты көрсету.

БХК өкілдерінің қатысуымен іскерлік мінез – құлық және этика нормаларын бұзу фактілері немесе сыбайлас жемқорлық көріністері туралы сіз тәуелсіз жедел желісіне хабарлай аласыз:

Телефон: 8 800 080 19 94 (тегін бе екенін нақтылап сұраңыз)

E-mail: sk.hotline@deloitte.kz

otline@ucc.com.kz                                            office@ucc.com.kz